ALUAN

Salam sejahtera, saya ucapkan selamat datang kepada pengunjung portal unit teknologi makuma (ICT).

Sebagaimana kita ketahui dalam era kepesatan ledakan teknologi informasi dan maklumat masa kini, unit ini perlulah menghasilkan  lebih banyak sistem yang lebih kreatif dan berguna kepada pengguna mengikut peredaran masa kini untuk rakyat di Malaysia mahupun luar negara.

Dalam teknologi maklumat dan komunikasi atau dikenali sebagai ICT (Information and Communication Technology) merupakan teknologi yang diperlukan untuk memproses data dijadikan alat-alat saintifik yang canggih dan boleh digunakan untuk kehidupan seharian.

Pengunaan komputer pula untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Misalnya, komputer dapat memberi, menyimpan dokumen-dokumen atau data-data yang diingini. Dengan ada kelebihan ini, ia dapat membantu manusia dalam bekerja yang lebih pantas dan sempurna dalam mengendalikan penyimpanan data-data yang penting.

Oleh itu, teknologi maklumat ini memainkan peranan yang penting dalam menjamin kehidupan yang lebih selesa. Unit teknologi maklumat ini akan membangunkan pekerja yang berfikiran positif, kreatif dan berhati ikhlas.

Sekian terima kasih